KURS PODSTAWOWY

Kurs zawiera:

  • 30 godzin teorii po 45 min zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r.;
  • 30 godzin praktyki po 60 min godnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r.;
  • materiały szkoleniowe;
  • egzaminy wewnętrzne.

Wprowadzone przepisy sprawiły, że teoretyczny egzamin państwowy stał się niezwykle trudny. W związku z tym nasi kursanci mają nieograniczony dostęp do zajęć teoretycznych w naszej szkole. Dzięki temu mogą na bieżąco podczas kursu poprawiać poziom swojej wiedzy oraz korzystać z porad wykładowców.

Podczas teorii nasi wykładowcy przekazują wiedzę z zakresu ruchu drogowego, zasad postępowania w razie uczestnictwa w wypadku drogowym, wraz z ćwiczeniami praktycznymi z udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo prezentowane są zadania i kryteria oceny, które obowiązują na egzaminie państwowym. Ponadto wykładowcy dzielą się wskazówkami, które czerpią z wieloletniego doświadczenia.

Dodatkowo kursanci Szkoły Jazdy OK otrzymują nieograniczony dostęp do stanowiska egzaminacyjnego, by w WORD być w pełni przygotowanym do egzaminu teoretycznego.

Zajęcia praktyczne obejmują: poznanie techniki jazdy, metody pokonywania manewrów oraz nabycie umiejętności umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem.