Egzaminy wewnętrzne

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w sali wykładowej przy użyciu testu komputerowego. W tym miejscu należy podkreślić, jak ważne jest zaliczenie tego egzaminu. Bowiem zakres, liczba pytań, ich tematyka, sposób oceny oraz czas jego przeprowadzenia jest taki sam jak na egzaminie państwowym. Zatem pozytywne zaliczenie części teoretycznej jest gwarancją sukcesu podczas egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części, pierwsza z nich przeprowadzana jest w na placu manewrowym, druga w ruchu drogowym. Ważne! Aby podejść do egzaminu wewnętrznego praktycznego, kursant musi mieć zaliczony egzamin z części teoretycznej. Także zakres części praktycznej egzaminu wewnętrznego jest zgodny z tym co czeka kursantów na egzaminie państwowym!

W Szkole Jazdy OK pierwszy egzamin wewnętrzny jest GRATIS !