Profil kandydata na kierowcę

1. Należy uzyskać orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.W tym celu należy udać się do lekarza na badanie. Szkoła Jazdy OK współpracuje z lekarzem, który przyjeżdża na badania do siedziby w terminie spotkania organizacyjnego. Oczywiście, można skorzystać z usług innego lekarza, który jest uprawniony do badań kandydatów na kierowców.

2. Kolejnym krokiem jest wykonanie zdjęcia takiego jak do dowodu osobistego. Zdjęcie musi być wyraźne, aktualne i kolorowe. Co więcej musi być zrobione z lewego półprofilu z widocznym lewym uchem.

3. Następnie należy udać się do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego i złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy, który wraz z orzeczeniem lekarskim oraz zdjęciem składa się w Wydziale.

* Jeżeli miejsce zameldowania osoby znajduje się w Bydgoszczy. Wymagane dokumenty składa się w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 Budynek Główny I piętro p.109

URZĄD
* Osoby zameldowane w gminach:Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wlk, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski niezbędne dokumenty składają w Starostwie Powiatowym, który znajduje się w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 IV piętro p. 445

Osoby pełnoletnie muszą przedłożyć dowód tożsamości. Osoby, które nie ukończyły 18 lat muszą stawić się w Urzędzie rodzicem lub prawnym opiekunem oraz okazać legitymację szkolną.

4. Po dokonaniu tych czynności organ, do którego złożyliśmy dokumenty tworzy Profil Kandydata na Kierowcę. O numerze identyfikującym Profil Kandydata na Kierowcę należy poinformować Ośrodek Szkolenia Kierowców. Od tego momentu osoba, która zapisała się na kurs może rozpocząć szkolenie.

Poniżej instrukcja jak prawidłowo wypełnić wniosek.

profil1

wzór-wniosku2