Jak zapisać się na egzamin państwowy?

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy znajduje się przy ul. Wyszyńskiego 54

Aby zapisać się na egzamin państwowy należy przygotować następujące dokumenty:

  • Dowód uiszczenia opłaty za egzamin – opłata wynosi: 170 zł
    (teoria 30zł, praktyka 140zł)
  • Dokument Tożsamości – dowód osobisty, paszport, wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu lub karta pobytu
  • Numer Identyfikujący Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Godziny otwarcia: Poniedziałek – Piątek 7.00 – 17.00
Zapisy na egzamin: Biuro obsługi Klienta, pokój nr 6
Opłata za egzamin: Przelewem lub w kasie znajdującej się w budynku WORD
Kasa czynna: poniedziałek-piątek 7.00-17.00

Prowizja od przyjęcia wpłaty wynosi 2,70 zł. Płatności można dokonywać w kasie gotówką lub kartami płatniczymi. Przy zapisie na egzamin, opłaty za egzamin można wykonać przy użyciu karty płatniczej.
Opłata kartą płatniczą wiąże się z naliczeniem prowizji w wysokości 2 zł.

Numer konta bankowego: Bank Millenium S.A. 51 1160 2202 0000 0001 1939 0008

Uwaga! Prosi się o bezwzględne umieszczanie w tytule przelewu numeru PESEL osoby przystępującej do egzaminu lub szkolenia. Jeśli imię i nazwisko osoby wpłacającej różnią się od danych osoby przystępującej do egzaminu lub szkolenia, prosimy również o umieszczenie w tytule przelewu imienia i nazwiska osoby przystępującej). Osoba zapisująca się na egzamin w Biurze Obsługi Klienta powinna przedłożyć dowód dokonania płatności.

Dodatkowe informacje: Dokumenty mogą być złożone przez osobę upoważnioną przez osobę zdającą tylko na podstawie pełnomocnictwa, a także wymagany jest wgląd do dokumentu tożsamości pełnomocnika, oraz osoby zdającej!